เยาวชนไทย  ห่างไกลยาเสพติด
ระบบรายงาน บสต.1-5
รายงาน บสต.3
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ความเป็นมา
บุคลากร
บุคลากร
หน่วยงานยาเสพติด
สถาบันธัญญารักษ์
สำนักงาน ปปส.
สำนักงานคุมประพฤติสุรินทร์
ศตส.มท.
งานวิจัย นวัตกรรม
KM. ปปส.
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 33 คน  
  วันนี้ 47 คน  
  เดือนนี้ 398 คน  
  ปีนี้ 5881 คน  
  ทั้งหมด 92747 คน  

ตัวชี้วัด ปี 2560   (14-02-2560) อ่าน (190)
ใบสมัครประกวด To Be Number One Dancercise Thailand  ขอให้ทีมผู้ผ่านการคัดเลืิอกระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาค ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
ที่งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (05-10-2559) อ่าน (186)เปิดรับสมัครเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายฯ (26-02-2557) อ่าน (264)
คู่มือ ระบบ บสต. ปี 2554 (ล่าสุด) (19-04-2555) อ่าน (2335)
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (967)
นโยบายการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (634)
คู่มือการอบรม อสม. ด้านยาเสพติด (19-04-2555) อ่าน (3523)
แบบรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณ (13-01-2554) อ่าน (897)
แบบรายงาน TO BE NUMBER ONE (13-01-2554) อ่าน (1510)
แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (10-03-2553) อ่าน (1275)
แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) (10-03-2553) อ่าน (1338)
แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี (10-03-2553) อ่าน (1191)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก