เยาวชนไทย  ห่างไกลยาเสพติด
ระบบรายงาน บสต.1-5
รายงาน บสต.3
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ความเป็นมา
บุคลากร
บุคลากร
หน่วยงานยาเสพติด
สถาบันธัญญารักษ์
สำนักงาน ปปส.
สำนักงานคุมประพฤติสุรินทร์
ศตส.มท.
งานวิจัย นวัตกรรม
KM. ปปส.
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 44 คน  
  เดือนนี้ 623 คน  
  ปีนี้ 7424 คน  
  ทั้งหมด 94290 คน  

ตัวชี้วัด ปี 2560   (14-02-2560) อ่าน (196)
ใบสมัครประกวด To Be Number One Dancercise Thailand  ขอให้ทีมผู้ผ่านการคัดเลืิอกระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาค ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
ที่งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (05-10-2559) อ่าน (250)เปิดรับสมัครเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายฯ (26-02-2557) อ่าน (273)
คู่มือ ระบบ บสต. ปี 2554 (ล่าสุด) (19-04-2555) อ่าน (2350)
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (975)
นโยบายการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (646)
คู่มือการอบรม อสม. ด้านยาเสพติด (19-04-2555) อ่าน (3610)
แบบรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณ (13-01-2554) อ่าน (917)
แบบรายงาน TO BE NUMBER ONE (13-01-2554) อ่าน (1550)
แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (10-03-2553) อ่าน (1304)
แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) (10-03-2553) อ่าน (1357)
แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี (10-03-2553) อ่าน (1208)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก