เยาวชนไทย  ห่างไกลยาเสพติด
ระบบรายงาน บสต.1-5
รายงาน บสต.3
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ความเป็นมา
บุคลากร
บุคลากร
หน่วยงานยาเสพติด
สถาบันธัญญารักษ์
สำนักงาน ปปส.
สำนักงานคุมประพฤติสุรินทร์
ศตส.มท.
งานวิจัย นวัตกรรม
KM. ปปส.
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 57 คน  
  เดือนนี้ 444 คน  
  ปีนี้ 4210 คน  
  ทั้งหมด 91076 คน  

ตัวชี้วัด ปี 2560   (14-02-2560) อ่าน (173)
ใบสมัครประกวด To Be Number One Dancercise Thailand  ขอให้ทีมผู้ผ่านการคัดเลืิอกระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาค ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
ที่งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (05-10-2559) อ่าน (169)เปิดรับสมัครเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายฯ (26-02-2557) อ่าน (256)
คู่มือ ระบบ บสต. ปี 2554 (ล่าสุด) (19-04-2555) อ่าน (2305)
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (956)
นโยบายการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2555 (19-04-2555) อ่าน (618)
คู่มือการอบรม อสม. ด้านยาเสพติด (19-04-2555) อ่าน (3384)
แบบรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณ (13-01-2554) อ่าน (883)
แบบรายงาน TO BE NUMBER ONE (13-01-2554) อ่าน (1490)
แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (10-03-2553) อ่าน (1250)
แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) (10-03-2553) อ่าน (1323)
แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี (10-03-2553) อ่าน (1163)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
ท่านคิดว่างานยาเสพติดมีผลงานภาพรวมในระดับใด
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (ศตส.สธ.จ.สร.)  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อาคารศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-713865 E-Mail: surin_antidrug@hotmail.com